Wave

899.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 16/0.7 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • 300 МИН РАЗГОВОР

Fire

940.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 25/1 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • НЕОГРАНИЧЕНО*

Ice

950.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 25/1 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • 300 МИН РАЗГОВОР

Storm

1120.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 25/1 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • 600 МИН РАЗГОВОР

Power

1270.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 35/1,5 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • 600 МИН РАЗГОВОР
* Неограничените разговори се однесуваат само за мрежите Макетелко и Неотел