ИНТЕРНЕТ ПАКЕТИ КАВАДАРЦИ
ПАКЕТ БРЗИНА ВКЛУЧЕН СООБРАЌАЈ ЛИМИТ БРЗИНА ПО ЛИМИТОТ ЦЕНА
SILVER 25 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 300 GB 2/0.5 Mbps 460 ДЕН
GOLD 35 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 350 GB 2/0.5 Mbps 660 ДЕН
PLATINIUM 50 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 400 GB 2/0.5 Mbps 890 ДЕН

Приклучок на безвременска обврска цената изнесува 400 денари.

Приклучок со договор на две години цената изнесува 0 денари.