Wave

990.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 16/0.7 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • 300 МИН РАЗГОВОР

Ice

1020.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 25/1 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • 300 МИН РАЗГОВОР

Storm

1200.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 25/1 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • 600 МИН РАЗГОВОР

Power

1350.00
ден/мес
 • АТВ + ДТВ
 • ПРЕКУ 100 КАНАЛИ
 • ИНТЕРНЕТ 35/1.5 Mbps
 • ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
 • 600 МИН РАЗГОВОР