БРЗИНА ЛИМИТ ДОГОВОР
    НЕОПРЕДЕЛЕНО 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ
10 Mbps / 5 Mbps 100 GB 600 ден. + ДДВ    
25 Mbps / 25 Mbps 200 GB 1100 ден. + ДДВ    
50 Mbps / 50 Mbps 500 GB 1900 ден. + ДДВ 1900 ден. + ДДВ 1900 ден. + ДДВ
80 Mbps / 80 Mbps 800 GB 2800 ден. + ДДВ 2800 ден. + ДДВ 2800 ден. + ДДВ
100 Mbps / 100 Mbps 1000 GB 5000 ден. + ДДВ 5000 ден. + ДДВ 5000 ден. + ДДВ
Приклучок   6000 ден. + ДДВ 2000 ден. + ДДВ 1000 ден. + ДДВ
Опрема   5000 ден. + ДДВ
(во сопственост)
Користење Користење

Ценовник за приклучок

  ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОР
НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ
Телевизија 1500,00 ден. 500,00 ден. 0 ден.
Интернет 1500,00 ден. 500,00 ден. 0 ден.
Интернет + Телефон
(уред со вграден Wi-Fi)
3500,00 ден. 1000,00 ден. 0 ден.
Телевизија + Интернет
(уред со вграден Wi-Fi)
5500,00 ден. 1500,00 ден. 0 ден.

Месечна претплата за ИНТЕРНЕТ

ПАКЕТ БРЗИНА ЦЕНА
START 40 Mbps / 40 Mbps 650.00 ден
MINI 80 Mbps / 80 Mbps 990.00 ден
MIDI 150 Mbps / 150 Mbps 2500.00 ден

Месечна претплата за ТЕЛЕВИЗИЈА

ВКЛУЧЕНО ЦЕНА
64 аналогни канали
130 дигитални канали
Пакет СПОРТ (SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, EuroSPORT 1, EuroSPORT 2,…)
Пакет ПИНК (20 Pink канали, Grand 1, Grand 2)
450.00 ден.

Месечна претплата за ТЕЛЕФОНИЈА

Пакет 150 (вклучени 300 минути разговори)* 177.00 ден.
Пакет 300 (вклучени 600 минути разговори)** 354.00 ден.

* 100 минути кон било која ФИКСНА мрежа во Македонија и 200 минути во мрежата на НЕОТЕЛ и МАКТЕЛКО
** 200 минути кон било која ФИКСНА мрежа во Македонија и 400 минути во мрежата на НЕОТЕЛ и МАКТЕЛКО