Р.Бр.

КАНАЛ

Ф-ЈА

ЖАНР

 

Р.Бр.

КАНАЛ

Ф-ЈА

ЖАНР

1 MRT 1 658 МКД 47 FOX LIFE 658 ФИЛМ
2 SOBRANISKI KANAL 658 МКД 48 KLASIK TV 586 ФИЛМ
3 MRT 2 658 МКД 49 PINK FILM 578 ФИЛМ
4 SITEL 578 МКД 50 AXN 658 ФИЛМ
5 KANAL 5 578 МКД 51 SCI FI HD 666 ФИЛМ
6 ALFA 578 МКД 52 AMC 666 ФИЛМ
7 TELMA 578 МКД 53 FOX CRIME 666 ФИЛМ
8 NASHA TV 658 МКД 54 TV 1000 594 ФИЛМ
9 ALSAT M 578 МКД 55 CINEMANIA 602 ФИЛМ
10 TV 24 674 МКД 56 CINESTAR 586 ФИЛМ
11 KTV 578 МКД 57 CINESTAR A&T 586 ФИЛМ
12 MRT3HD 546 МКД 58 EXPLORER HD 578 ДОКУМЕНТАРНИ
13 MRT 4 666 МКД 59 HISTORY HD 674 ДОКУМЕНТАРНИ
14 MRT 5 666 МКД 60 ANIMAL PLANET 586 ДОКУМЕНТАРНИ
15 HRT-TV1 HD 658 РЕГИОНАЛНИ 61 DISCOVERY WORLD 586 ДОКУМЕНТАРНИ
16 HRT-TV3 HD 666 РЕГИОНАЛНИ 62 NATURE HD 674 ДОКУМЕНТАРНИ
17 HRT-TV4 HD 666 РЕГИОНАЛНИ 63 NATIONAL GEOGRAPHIC 666 ДОКУМЕНТАРНИ
18 SLO1 HD 666 РЕГИОНАЛНИ 64 E! 578 СЕМЕЕН
19 RTCG 602 РЕГИОНАЛНИ 65 FASHION TV 578 СЕМЕЕН
20 RTS HD 666 РЕГИОНАЛНИ 66 DM-SAT 658 МУЗИЧКИ
21 PINK PLUS 674 РЕГИОНАЛНИ 67 GRAND TV 586 МУЗИЧКИ
22 PINK 3 INFO 578 РЕГИОНАЛНИ 68 GRAND 2 586 МУЗИЧКИ
23 PINK EXTRA 578 РЕГИОНАЛНИ 69 MTV HITS 594 МУЗИЧКИ
24 AGRO TV 546 РЕГИОНАЛНИ 70 VH1 CLASSIC 602 МУЗИЧКИ
25 EUROSPORT 1 586 СПОРТ 71 BALKANIKA 578 МУЗИЧКИ
26 EUROSPORT 2 HD 586 СПОРТ 72 FAN TV 578 МУЗИЧКИ
27 SK 1 HD 594 СПОРТ 73 PINK MUSIC 674 МУЗИЧКИ
28 SK 2 HD 594 СПОРТ 74 VH1 650 МУЗИЧКИ
29 SK 3 HD 594 СПОРТ 75 MTV ADRIA 650 МУЗИЧКИ
30 SK 4 602 СПОРТ 76 AL JAZEERA HD 546 ИНФО
31 SK 5 602 СПОРТ 76 MRT1HD 650 МКД HD
32 SK 6 602 СПОРТ 77 MRT2HD 650 МКД HD
33 LOV I RIBOLOV 594 СПОРТ 78 SITEL HD 594 МКД HD
34 ARENA SPORT 1 554 СПОРТ 79 LUXE TV 650 СЕМЕЕН HD
35 ARENA SPORT 2 554 СПОРТ* 80 TRAVEL HD 650 СЕМЕЕН HD
36 ARENA SPORT 3 562 СПОРТ* 81 BOOMERANG 658 ДЕТСКИ
37 ARENA SPORT 4 562 СПОРТ* 82 CARTOONNETWORK 658 ДЕТСКИ
38 ARENA SPORT 5 570 СПОРТ 83 PIKABOO 658 ДЕТСКИ
39 ARENA PREMIUM 1   СПОРТ* 84 BABY TV 594 ДЕТСКИ
40 ARENA PREMIUM 2   СПОРТ* 85 CNN 658 ИНФО
41 ARENA PREMIUM 3   СПОРТ* 86 ROSSYA 24 666 ИНФО
42 ARENA E SPORT 570 СПОРТ 87 DAVINCI 602 ДОКУМЕНТАРНИ
43 ARENA FIGHT 570 СПОРТ 88 EROTIC 1 674 ВОЗРАСНИ*
44 24 KITCHEN 594 СЕМЕЕН 89 EROTIC 2 674 ВОЗРАСНИ*
45 FOX 658 ФИЛМ 90 EROTIC 3 594 ВОЗРАСНИ*
46 FOX MOVIES 674 ФИЛМ 91 HUSTLER HD 674 ВОЗРАСНИ*

УСЛУГА БЕЗ ОБВРСКА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ
ТВ приклучок – инсталација 300 ден 0 ден 0 ден
Додатен ТВ
Дигитална ТВ 81 Канали(основен пакет) 350 ден 350 ден 350 ден
Дигитална 2 (втор ТВ) +100 ден +100 ден +100 ден
Дигитална 3 (трет ТВ) +100 ден +100 ден +100 ден
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 1 ТВ 2200 / 1600 користење користење
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 2 ТВ 2200 / 1600 2200/1600/12 рати користење
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 2 ТВ 2200 / 1600 2200/1600/12 рати 2200/1600/12 рати

* цената се однесува за 1 ТВ уред, секој нареден се наплаќа 100 ден

* опремата ресивер/CI модул за првиот телевизор е на користење

ПАКЕТ СПОРТ
LCN КАНАЛ Ф-ЈА ЦЕНА дог 1год ЦЕНА дог 2 год
34 ARENA SPORT 2 554 130 ден 120 ден 
35 ARENA SPORT 3 562
36 ARENA SPORT 4 562
37 ARENA PREMIUM 1  
38 ARENA PREMIUM 2  
39 ARENA PREMIUM 3  


ПАКЕТ ЗА ВОЗРАСНИ
LCN КАНАЛ Ф-ЈА ЦЕНА 
91 EROTIC 1 674 60 ден
92 EROTIC 2 674
93 EROTIC 3 594
94 HUSTLER HD 674