КАНАЛ

Ф-ЈА

ЖАНР

ПАКЕТ

 

КАНАЛ

Ф-ЈА

ЖАНР

ПАКЕТ

MRT 1 658 мкд основен FOX CRIME 666 филмски основен
Sobraniski Kanal 658 мкд основен TV1000 594 филмски основен
MRT 2 658 мкд основен HISTORY 674 документарен основен
Sitel 578 мкд основен Animal Planet Europe 586 документарен основен
Kanal 5 578 мкд основен Discovery Central Europe 586 документарен основен
KANAL 5+ 586 мкд основен Viasat Nature 674 документарен основен
Alfa 578 мкд основен National Geographic 666 документарен основен
Telma 578 мкд основен DaVinci 602 документарен основен
NASHA TV 658 мкд основен E! 578 семеен основен
Alsat M 578 мкд основен FashionTV 578 семеен основен
KTV 578 мкд основен DM-SAT 658 музички основен
1TV 602 мкд основен MTV Hits 594 музички основен
TV 24 674 мкд основен VH1 Classic 602 музички основен
HRT-TV1 658 регионален основен Balkanika 578 музички основен
RTS SVET HD 666 регионален основен FAN TV 578 музички основен
HRT-TV3 666 регионален основен BN MUSIC 666 музички основен
HRT-TV4 666 регионален основен Pink Music 674 музички основен
SLO-TV1 666 регионален основен BOOMERANG 658 детски основен
ATLAS 602 регионален основен CARTOONNETWORK 658 детски основен
RTCG 602 регионален основен PIKABOO 658 детски основен
STUDIO-B 602 регионален основен Baby TV 594 детски основен
BN SAT 602 регионален основен CNN 658 информативен основен
Pink Plus 674 регионален основен AL JAZEERA HD BALKAN 586 информативен основен
ESP Serbia 586 спортски основен Rossiya 24 666 информативен основен
EUROSPORT 2 586 спортски основен  
SK 1 HR 594 спортски основен AMC Balkan 666 филмски филмски
SK 2 HD 594 спортски основен Fox Movies 674 филмски филмски
SK 3 HD 594 спортски основен CineStar SRB 586 филмски филмски
Lov i Ribolov 594 спортски основен CineStar A&T SRB 586 филмски филмски
24 Kitchen 594 семеен основен  
FOX 658 филмски основен EROTIC 1 674 возрасни возрасни
FOX LIFE 658 филмски основен EroXXX HD 594 возрасни возрасни
Klasik TV 586 филмски основен Hustler HD 674 возрасни возрасни
AXN 658 филмски основен EROTIC 2 674 возрасни возрасни
SCI FI HD 666 филмски основен
CINEMANIA 602 филмски основен
EXPLORER 578 документарен основен

УСЛУГА БЕЗ ОБВРСКА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНИ
ТВ приклучок – инсталација 300 ден 0 ден 0 ден
Додатен ТВ
Дигитална ТВ 62 Канали 300 ден 300 ден 300 ден
Дигитална 2 (втор ТВ) +100 ден +100 ден +100 ден
Дигитална 3 (трет ТВ) +100 ден +100 ден +100 ден
Пакет филм(4 канали) 50 50 50
Пакет филм(4 канали) 50 50 50
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 1 ТВ 2400 / 1800 користење користење
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 2 ТВ 2400 / 1800 2400/1800/12 рати користење
DVB-C(приемник) / CAM(модул) 2 ТВ 2400 / 1800 2400/1800/12 рати 2400/1800/12 рати