ПАКЕТ БРЗИНА ВКЛУЧЕН СООБРАЌАЈ ЛИМИТ БРЗИНА ПО ЛИМИТОТ ЦЕНА
Безвременска обврска Договор на 2 години
SILVER 25 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 300 GB 2/0.5 Mbps 460 ДЕН 460 ДЕН
GOLD 35 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 350 GB 2/0.5 Mbps 660 ДЕН 600 ДЕН
PLATINIUM 50 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 400 GB 2/0.5 Mbps 890 ДЕН 800 ДЕН

Приклучок на безвременска обврска цената изнесува 600 денари.

Приклучок со договор на две години цената изнесува 100 денари.