ИНТЕРНЕТ ПАКЕТИ ДЕМИР КАПИЈА
ПАКЕТ БРЗИНА ВКЛУЧЕН СООБРАЌАЈ ЛИМИТ БРЗИНА ПО ЛИМИТОТ ЦЕНА
ПАКЕТ 16/1 16/1 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 150 GB 2/0.5 Mbps 410 ДЕН
ПАКЕТ 20/1 20/1 Mbps НЕОГРАНИЧЕН 200 GB 2/0.5 Mbps 460 ДЕН

Приклучок на безвременска обврска цената изнесува 400 денари (модем на користење).

Приклучок со договор на една година цената изнесува 100 денари (модем на користење).

Приклучок со договор на две години цената изнесува 0 денари (модем на користење).