Известување

По повод најавените промени за подобрување на квалитетот на одредени канали извршено е преместување на следните канали во аналогната и дигиталната телевизија.

Во аналогната телевизија

SLO 1 од С62 (799,25) на фреквенција С49(694,25)
DA VINCI од С63 (809,25) на фреквенција С54(735,25)

Во дигиталната телевизија

Стара фреквенција Нова фреквензија
Фрек.: 642 S/R:6900 QAM 128 Фрек.: 642 S/R:6900 QAM 256
Фрек.: 698 S/R:6900 QAM 128 Фрек.: 802 S/R:6900 QAM 256

Поради ова корисниците потребно е да извршат прескенирање на своите телевизиски и дигитални приемници. Упатствата за дигиталните DVB-C приемници може да се најдат на следниов линк или на наплатните центри на Инел.
БЛАГОДАРИМЕ ЗА РАЗБИРАЊЕТО - ВАШ ИНЕЛ ТИМ.