Известување

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА


Последните денови се јавуваат ЛАЖНИ наградни игри и анкети со кои повеќе оператори меѓу кои и ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ НАВОДНО, за точни одговори даваат различни награди, најчесто мобилни телефони.

Крајна цел на овие криминални манипулации е граѓаните финансиски да се оштетат со можност да им се злоупотребат личните податоци и податоците од трансакциските сметки.

Случајот ќе биде пријавен во cybercriminal одделението на МВР.

Ги повикуваме граѓаните потполно да ги игнорираат таквите обиди за злоупотреба и криминал и да се обидат да ги регистрираат или снимат и потоа да ги пријават истовремено во МВР или во Инел Интернационал КавадарциКавадарци 01.Февруар.2021г.

Инел Интернационал ДООЕЛ